irlanda-vizesi
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
 • 3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
 • Uçak rezervasyonu.
 • Otel rezervasyonu.
 • Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)
 • Bu seyahati şirketiniz adına yaptığınızı, ziyaretin amacını, ziyaret tarihlerini, seyahat-ziyaret, konaklama cep harçlığı vb. masrafların tamamının kim tarafından karşılanacağını gösterir, işvereninizden alacağınız bir yazı. (İş yerizin konuni evrakları; Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu
 • İşe giriş bildirgesi ( son 3 aylık sigorta dökümü )
 • Ziyaret sonrasında aynı işe geri döneceğiniz de işvereniniz tarafından teyit edilmelidir.
  İrlandalı firma tarafından düzenlenecek; ziyaret tarihlerini, ziyaretin gerekçesini, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağını, konaklama ile ilgili ayrıntıları ve irtibat kurulacak kişi ile ilgili tüm ayrıntıları gösterir bir yazı. (İrlanda adresli dışındaki davet mektupları kesinlikle kabul edilmeyecektir)
 • NOT: Vereceğiniz tüm yazılar resmi antetli kağıda hazırlanmalı ve doğrulama amacıyla irtibat kurulacak kişiyle ilgili tüm ayrıntılar belirtilmelidir. Bu ayrıntılar açık posta adresi, irtibata geçilecek kişinin tam adı, şirketteki konumu, telefon numarası (sabit telefon) ve varsa e-posta adresini (Yahoo veya Hotmail gibi e-posta adresleri kabul edilmemektedir) kapsamalıdır. Varsa Web sitesi adresi de belirtilmelidir.
  İki firma arasındaki daha önceki bağlantılarla ilgili belge ve kanıtlar ile bu seyahatle ilgili olarak taraflar arasında yapılan yazışmaların birer örneğinin ibraz edilmesi de vize başvurusu değerlendirmesinde yararlı olacaktır.
 • Bu seyahatle ilgili masrafları kendiniz karşılayacaksanız son 6 aya ait kişisel mali kaynaklarınızı gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü vermeniz gerekecektir.
 • Bu gezi masraflarını neden kendi cebinizden karşılayacağınızı da izah etmeniz zorunludur.
  Üzerinde bulunan mülk var ise tapu fotokopisi & araba ruhsat fotokopisi
 • Çok girişli talep için gerekli şartlar
 • Kişinin daha önce İrlanda’da bulunmuş olması
 • iş yeri yazısında ve Davet mektebunda neden çok girişli vize talep edildiğinin belirtilmesi
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
 • 3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
 • Uçak rezervasyonu.
 • Otel rezervasyonu.
 • Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)
 • Bu seyahati şirketiniz adına yaptığınızı, ziyaretin amacını, ziyaret tarihlerini, seyahat-ziyaret, konaklama cep harçlığı vb. masrafların tamamının kim tarafından karşılanacağını gösterir, işvereninizden alacağınız bir yazı. (İş yerizin konuni evrakları; Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu
 • İşe giriş bildirgesi ( son 3 aylık sigorta dökümü )
 • Ziyaret sonrasında aynı işe geri döneceğiniz de işvereniniz tarafından teyit edilmelidir.
 • İrlandalı firma tarafından düzenlenecek; ziyaret tarihlerini, ziyaretin gerekçesini, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağını, konaklama ile ilgili ayrıntıları ve irtibat kurulacak kişi ile ilgili tüm ayrıntıları gösterir bir yazı. (İrlanda adresli dışındaki davet mektupları kesinlikle kabul edilmeyecektir)

NOT: Ziyaret Tatil vizeleri ANCAK kısa süreli kalışlar için verilmektedir. Ülkede kalacağınız süre, Giriş Limanında Göçmenlik İşleri Görevlisi tarafından tayin edilmekle birlikte her halükarda azami 90 günü geçmeyecektir. Kalış sürenizi 90 günden fazla uzatmanız imkansızdır. göçmenlik İşleri Görevlisi tarafından pasaportunuza işlenen tarihte veya daha önce ülkeyi terk etmek zorundasınız. (Vize pulunda belirtilen tarihler, ülkeye giriş yapabileceğiniz tarihleri ifade etmektedir).
İstenen Belgeler: Aşağıda belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz gereklidir.

 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
 • 3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
 • Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport.
 • Ziyaretinizin gerekçesini – aile, arkadaş ziyareti vb.- gösteren tüm bilgi ve belgeler. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)
 • Evlilik Cüzdanı
 • Uçak rezervasyonu.
 • Otelde konaklamayı düşünüyorsanız, otelden rezervasyon teyidi.
 • İrlanda’da sizi davet eden kişiden, ülkede kaldığınız süre boyunca size konaklama imkanı sağlanacağını da belirten bir davetiye.
 • Vize koşullarına riayet edeceğinize, ülkeye bir mali külfet oluşturmayacağınıza ve izin verilen kalış süresinin sonunda ülkeyi terk edeceğinize dair hem sizden hem de sizi davet eden kişiden yazılı taahhütname.NOT: Vize koşullarına riayet etmemeniz veya izin verilen süreden fazla ülkede kalmanız daha sonra yapacağınız vize başvurularını olumsuz etkileyeceği gibi, sizi davet eden kişinin de yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir
 • Sizi davet eden kişiyle tanışıklığınız veya ilişkiniz hakkında ayrıntılı bilgi ve bu bilgileri doğrular mahiyette belge ve kanıtlar.
 • Sizi davet eden kişinin İrlanda vatandaşı olmaması durumunda söz konusu kişinin İrlanda’da ikamet izni olduğunun kanıtı – GNIB kartının ve Göçmenlik Servisi mühürlerinin bulunduğu pasaportunun örnekleri.
 • Davet mektubu
 • Davet eden kişi eğer İrlanda vatandaşı değil ise davet mektubuna ilaveten oturma ve çalışma izinlerinin fotokopiside istenmektedir. Davet mektubunda davet eden ve edilen kişilerin adları, davetin geçerli olduğu tarih ve davet eden kişinin açık adresi ve kontak numaraları bulunmalıdır
 •  Davet eden kişi irlanda vatandaşı ise pasaportundan bir kaç sayfa fotokopi
  Hastalık gibi beklenmedik olayları da dikkate almak kaydıyla seyahatiniz ve ülkede kalışınız süresince masraflarınızı nasıl karşılayacağınızın kanıtı – Vize başvurunuzdan önceki son 6 aya ait ve tüm masraflarınızı karşılamaya yetecek mali kaynağınız olduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü istenmektedir.NOT: Ülkeye yapmayı düşündüğünüz ziyaret süresince geçerli bir sağlık/seyahat sigortası yaptırmanız tavsiye olunur.
 • Masraflarınızı sizi İrlanda’ya davet eden kişi karşılayacaksa söz konusu kişinin, vize başvurusundan önceki son 6 aya ait ve kalışınız süresince masraflarınızı karşılamaya yeterli mali kaynağı bulunduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü.
 • Viza başvurunuzdan kısa süre önce bankaya yatırılan toplu paralar dikkate alınmayacaktır.
  Sürekli ikamet etmekte olduğunuz ülkeye geri dönmek zorunda olduğunuza dair belge ve kanıtlar-
 • Bir işte çalışıyorsanız, söz konusu işte ne kadar süredir çalıştığınızı, yıllık izninizi kullanacağınız tarihler ve aynı işte yeniden iş başı yapmak için geri dönmeniz gereken tarihi belirtir, işvereninizden alacağınız bir yazı.
 • İş yerizin konuni evrakları (Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu.
  İşe giriş bildirgesi (son 3 aya ait sigorta dökümü
 • Öğrenci iseniz, devam ettiğiniz sınıfı, kaç yıldır aynı okula devam etmekte olduğunuz, aynı okulda kaç yıl/dönem bitirdiğiniz ve İrlanda ziyaretinizin ardından aynı okulda öğreniminize devam edeceğini gösterir, okul idaresinden alacağınız bir yazı.
 • Vukaatlı Nüfus kayıt örneği
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babadan muvafakname.

İrlanda Vizesi Nasıl Alınır ?

İrlanda’ya seyahat edecek yolcularımızın öncelikle bizimle iletişime geçerek gerekli evraklar konusunda ve vize çıkış süresi hakkında bilgi almaları gerekmektedir. Tüm belgeleri eksiksiz temin ederek tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. Eksiksiz gelen dosyalarda işlemler daha hızlı yapılır. İrlanda Konsolosluğu vermiş olduğunuz belgelere ek olarak evrak talep etme hakkına sahiptir.

 

İrlanda Vizesi Kaç Günde Çıkar ?

İrlanda’ya seyahat edecek olan yolcularımızın seyahatlerinden en az 3 hafta önce işlemlere başlamaları gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri 7-14 iş gününde sonuçlanmaktadır. İrlanda Konsolosluğu yoğunluğuna göre işlem süresi uzayabilir.

 
 

Hangi Pasaportlara Vize Gereklidir?

Umumi pasaportlara vize gereklidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, İrlanda ülkesine yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

 

İrlanda Vizesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

İrlanda’ya seyahat edecek yolcularımızın işlemlere başlamadan önce mutlaka  vizeyurdu.com‘un Uzman ekibiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. İrlanda Başkonsolosluğu tatillere ve yoğunluğa göre pasaport çıkış sürelerini kendi inisiyatifinde süreyi uzatabilir. Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.şahıslarla paylaşılmaz. Türk vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları kesinlikle İrlanda’da vize uzatması yapılmamaktadır.